Homepage Organisatie Diensten Berekeningen Formulieren Contact Nieuws Links
 
 
 
Eigenrisicodrager voor de WGA

Vrije keuze: bij het UWV blijven of particulier verzekeren?
 
Er gebeurt veel op het gebied van sociale verzekeringen en specifiek met betrekking tot uw huidige verzekeringsplicht voor de WGA bij het UWV.
Afgelopen maand zijn namelijk de nieuwe UWV-premies 2011 bekend gemaakt; en die zijn weer gestegen!
De (gedifferentieerde minimum premie) wordt met ingang van 1 januari wederom verhoogd naar 0,62% over de loonsom. Dit was in 2009 al 0,59% en in 2008 slechts 0,27%. Een premieverhoging in 2 jaar van 130% dus. Uw accountant kan dit bevestigen.
 
Hoogstwaarschijnlijk is uw onderneming op dit moment voor het risico van WGA verplicht verzekerd bij het UWV.
U kunt er echter ook voor kiezen om genoemd risico particulier te gaan verzekeren. De termijn voor een reactie hiervoor is door de belastingdienst gesteld op 1 oktober 2010 of 1 april 2011. U heeft dus nog maar heel weinig tijd om te reageren.
 
Waarom eigen risicodrager?
Het kan voor u – als u in het verleden geen instroom in de WAO of de WGA heeft gehad en u voor 1 juli 2010 geen langdurig zieke werknemers heeft gehad – interessant zijn om per 1 januari 2011 of 1 juli 2011 eigen risicodrager voor de WGA te worden. Simpelweg omdat u flink kunt besparen op de premie en ook nog betere voorwaarden krijgt!
 
Een voorbeeld:

 
UWV
verzekeraar
Gedifferentieerde premie WGA
0,62% loonsom
Vanaf 0,24%
Premiezekerheid
Jaarlijks stijgend.
vast voor 3 jaar
Gevolg premie WGA bij tussentijdse arbeidsongeschiktheid
forse stijging
vast voor 3 jaar
re-integratieactiviteit
geen keuze
zelf, of Arbo-dienst

 
Grondig en persoonlijk advies
De keuze om wel of geen eigen risicodrager voor de WGA te worden vraagt om een grondig en persoonlijk advies. Daarvoor zijn echter wel de volgende gegevens noodzakelijk:
 
- Loonsom (maximum SV loon 2010) en aantal werknemers op te vragen bij uw accountant.
- Beschikking Loonheffingen Gedifferentieerde premie WGA.
- Ziektegegevens werknemers vanaf 2006 tot 1 juli 2010 en ook vermelding van werknemers         die vanaf 2004 een WGA-uitkering ontvangen. (let u daarbij ook op mensen die uit dienst zijn!). Deze zijn op te vragen bij uw Arbo-dienst. Indien er geen overeenkomst met een Arbo-dienst is dan zijn de verzuimgegevens op te vragen bij uw accountant.
 
Uiteraard is het voor ons mogelijk met uw toestemming de gegevens op te vragen bij uw accountant. Daarvoor hebben wij de gegevens van uw accountant nodig.
 
Wij gaan u op zo kort mogelijke termijn benaderen zodat wij u zo snel mogelijk kunnen aantonen of uw onderneming nog kan besparen.
 
Is het voor u aantrekkelijk om per 1 januari 2011 eigen risicodrager voor de WGA te worden, dan moet u dit al voor 1 oktober of 1 april aanstaande kenbaar maken bij de belastingdienst. U kunt, in afwachting van ons advies alvast in overleg met uw accountant het volgende doen:
 
-          U maakt vóór 1 oktober of 1 april aanstaande bij de Belastingdienst kenbaar dat u eigen risicodrager voor de WGA wilt worden door het invullen van bijgaand formulier.
-          Dat geeft u en ons de tijd om tot eind december het exacte cijfermatige voordeel te bepalen.
-          Blijkt het toch beter voor uw onderneming de overstap niet te maken dan zullen wij de aanvraag bij de belastingdienst ongedaan maken.
 
Hebt u vragen of wilt u nu al gebruik maken van dit interessante aanbod?
Belt u dan 015-3640354 of mail naar marjon@evercare-haaglanden.nl . Wij zullen u op de gebruikelijke wijze adviseren en hierin begeleiden.


Nieuwsarchief

© 2006 EverCare Haaglanden   Boezemweg 71   2641 KG Pijnacker   T 015-3640354   F 015-3698755